สายตาสั้น ในความหมายของคนทั่วไป หมายถึงการมองไกลไม่ชัด สามารถแก้ด้วย เลนส์สายตา – (หรือ เลนส์เว้า) ในทางตรงกันข้าม สายตายาว หมายถึงการมองใกล้ไม่ชัด สามารถแก้ด้วย เลนส์สายตา + (หรือ เลนส์นูน) 

ภาวะสายตาสั้น เกิดจากอะไร

   Myopia หรือศัพท์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการอธิบายอาการสายตาสั้น การที่มองเห็นวัตถุในระยะไกลไม่ค่อยชัดนั้น เกิดขึ้นจากดวงตาของคนสายตาสั้น ได้รับแสงที่หักเหไปจึงทำให้ภาพของวัตถุในระยะไกลนั้นไม่ชัดเจน

ภาวะสายตาสั้น

   สาเหตุของภาวะสายตาสั้น หรือ อาการสายตาสั้น เกิดจากดวงตาที่มีขนาดลูกตายาวมากเกินไป ทำให้ระยะทางจากกระจกตาถึงจอตายาวกว่าปกติ (ด้าน “หน้า” และ “หลัง” ของดวงตา) ส่งผลให้กำลังการหักเหแสงของกระจกตาผิดปกติ เมื่อพยายามเพ่งมองวัตถุในระยะไกลเกินไป จึงเห็นเป็นภาพเบลอ ซึ่งทางการแพทย์สามารถอธิบายระดับของความผิดปกติของสายตาได้จากหน่วยวัดที่เรียกว่า ไดออปเตอร์ (D)
ระดับสายตาสั้น จึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดับอย่างง่ายๆ คือ 

–    สายตาสั้น ระดับต่ำ จะวัดได้อยู่ในช่วงระหว่าง -0.25 ถึง -3.00 D
–    สายตาสั้น ระดับสูง คือระดับความสั้นของสายตาที่มีค่ามากกว่า -6.00 D ซึ่งผู้ที่มีภาวะสายตาสั้น อาการสายตาสั้น ระดับสูงอาจมีความเสี่ยงจากโรคแทรกซ้อนทางสายตาอื่นๆ

รู้หรือไม่? สายตาสั้น ภาวะสายตาสั้นสามารถส่งต่อทางกรรมพันธุ์

   สายตาสั้น อาการสายตาสั้น สามารถส่งต่อทางกรรมพันธุ์ได้ แต่คนที่มีภาวะสายตาสั้นที่ส่งต่อทางกรรมพันธุ์นั้น ส่วนใหญ่จะมี สายตาสั้นมากๆ ตั้งแต่กำเนิด สายตาจะสั้นขึ้นเร็วมากและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนสายตามากถึงระดับ 10 D ขึ้นไป

รู้จักวิธีรักษาสายตาสั้น วิธีแก้ไขสายตาสั้น อาการสายตาสั้น

ปัจจุบันเราสามารถแก้ไขสายตา สายตาสั้น อาการสายตาสั้น ให้กลับมามองชัดขึ้นได้หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีนั้นก็จะมีข้อดีข้อเสียปะปนกันไป จะมีวิธีไหนบ้าง และมีข้อดีข้อเสียอย่างไร เราได้รวบรวมไว้ให้แล้ว
–    ใส่แว่นตา เป็นที่นิยมที่สุดเพราะสามารถทำได้ง่าย มีให้เลือกตามความต้องการ ไม่ค่อยส่งผลเสียกับตา หากใช้บริการจากร้านที่น่าเชื่อถือ

    ข้อเสีย คือบางคนรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเอง เล่นกีฬาต้องคอยระวังมากขึ้น
–    ใส่คอนแทคเลนส์ ถือเป็นอีก 1 ทางเลือกคนของสายตาสั้น เป็นสินค้าที่หาซื้อได้ง่ายในปัจจุบัน

    ข้อเสีย ไม่ควรใส่นานเกิน 8 ชั่วโมง จะเกิดผลเสียต่อดวงตามาก และเสี่ยงตาติดเชื้อ หากไม่ได้รับการทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ
–    การทำเรสิก สามารถทำให้สายตากลับมามองชัดได้โดยไม่ต้องใส่แว่น

    ข้อเสีย หากค่าสายตาเปลี่ยน จะทำเรสิกซ้ำได้ยาก และพบอาการตาแห้ง มองเห็นแสงฟุ้งกระจาย ในผู้ที่ได้รับการทำเรสิก เพื่อแก้ปัญหาสายตาสั้น
–    การทำ Ortho K  คือ การปรับรูปกระจกตาเฉพาะทาง เพื่อทำให้มองเห็นชัด ต้องทำโดยผู้ที่เชี่ยวชาญเท่านั้น

    ข้อเสีย คือในช่วงแรกๆ ของการปรับรูปกระจกตาต้องทำตามคำแนะนำ หรือวิธีที่ทางผู้เชี่ยวชาญแนะนำอย่างสม่ำเสมอ