Category Archives: วัดสายตา

วัดสายตาทำได้อย่างไร จะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังมีปัญหาสายตา 

ในปัจจุบันนี้ ที่เทคโนโลยีกำลังพัฒนาอย่างก้าวหน้าไปตลอด ทุกวัน เราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เราทุกคนต่างต้องปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ล้วนแล้วแต่ มีผลกับสายตาของเราทุกคนทั้งสิ้น ในการวิจัยของ WHO (World Health Organization) พบว่าผู้คนทั่วโลกมากกว่า 2 พันล้านคน เริ่มมีปัญหาในการมองเห็น รวมไปถึงภาวะต่าง ๆ ด้านสายตา เนื่องจากไม่ได้รับการดูแลสายตาอย่างถูกวิธี และไม่ได้มีการตรวจวัดสายตาอย่างสม่ำเสมอ วันนี้ทางเรา ร้านแว่นตา ห้องแว่นโอฬาร / นายแว่นสโตร์ จึงอยากแนะนำ วิธีการตรวจวัดสายตาง่าย ๆ ด้วยตัวเอง แบบทดสอบวัดสายตาออนไลน์ วัดสายตาฟรี

วิธีวัดสายตา มีอะไรบ้าง ทำแบบทดสอบวัดสายตาออนไลน์ เพื่อตรวจเช็คสุขภาพตาของคุณ

การวัดสายตาออนไลน์ ที่ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา แพทย์จักษุหรือหมอตา ในตอนนี้ทำได้หลายวิธี โดยแต่ละวิธีการล้วนเป็นการทดสอบภาวะปัญหาสายตาด้านต่าง ๆ โดยเราสามารถแบ่ง การตรวจวัดสายตา ตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

  1. แบบทดสอบการมองเห็นบกพร่อง หรือ Defective vision
  2. แบบทดสอบความโค้งของกระจกตา หรือ Corneal curvature
  3. แบบทดสอบการรับรู้สี ของดวงตา หรือ Colour perception
  4. แบบทดสอบความผิดปกติของจอประสาทตา หรือ Retina function
  5. แบบทดสอบระยะการมองเห็นของดวงตา หรือ Field of vision
  6. แบบทดสอบวิสัยทัศน์ การมองเห็นของดวงตา หรือ Monitor vision

ค่าสายตา ที่ได้จากการวัดสายตา ส่งผลอย่างไรกับดวงตาของคุณ

หลังจากที่เราได้รู้จักกับแบบทดสอบรูปแบบต่าง ๆกันไปแล้ว มาทำความรู้จักกับค่าสายตา แบบต่าง ๆ ที่ได้จากการตรวจวัดสายตา ซึ่งจะส่งผลในแง่มุมต่าง ๆ กับสุขภาพดวงตาของคุณ โดยจะแบ่งเป็น

  • สายตาสั้น
  • สายตายาว
  • สายตาเอียง

หากท่านมีข้อสอบถาม หรือมีปัญหา สามารถติดต่อเรา รับปรึกษา ปัญหาแว่นตา

LINE : @187ynehr หรือ FACEBOOK : Oranoptik